Cartref

Amdanyn ni

Eich gwasanaeth

Repertoire

Cwestiynnau

Dolenni

Eich gwasanaeth……………

Priodasau

Mae pedwrawd llinynnol yn gallu darparu harddwch ardennig i briodas, yn ystod y gwasanaeth neu yn y derbyniad.  Yn ychwanegu at fod yn ddeniadol, mae cerddoriaeth ac arddull y pedwarawd wir yn codi’r awyrgylch.

Mae gan bob priodas anghenion unigryw a byddwn yn hapus i drafod eich anghenion yn fanwl i sicrhau ein fod yn gwneud popeth a allwn i wella eich diwrnod arbennig.  Cysylltwch gyda ni ar unrhyw adeg.

Digwyddiadau eraill

Mae ein pedwarawd llinynnol yn ychwanegu steil i unrhyw achlysur, heb fod yn ymwthiol.

Mae partiau, sioeau ffasiwn a digwyddiadau corfforaethol i gyd wedi wella o ganlyniad i gyfraniad unigryw Rhosyn Wen. Cafodd ein perfformiadau diweddar yn y Sioe Frenhinol Cymru canmoliaeth uchel oddi wrth trefnwyr ac ymwelwyr.

Os ydych yn trefnu achlysur, cysylltwch gyda ni i drafod eich anhengion personol, neu i ni eich cynghori a chynnig syniadau cerddorol.